Ærede statsminister

Vi er enslige mindreårige asylsøkere som bor i Norge. Vi er barn som kommer fra forskjellige land som har krig. Vi ønsker å leve i fred.
Vi skriver til deg fordi vi har mange spørsmål. Dere vet at i Afghanistan og andre land er det krig så hvorfor må vi dra tilbake?
Vi har lært mange ting på skolen og på demokratisenteret på Eidsvoll for eksempel grunnloven og menneskerettigheter, barnekonvensjonen og ytringsfrihet.

 Alle barn er født frie og er like mye verdt.
 Alle barn har rett til å gå på skole.
 Alle barn har rett til beskyttelse.
 Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
 Alle barn har de samme rettighetene.

Sånn står det i barnekonvensjonen, men er vi ikke en av alle barn?
Vi har kommet til Norge med håp om trygghet. I Afghanistan, Iran, Pakistan, Kurdistan og Syria gjelder ikke disse rettighetene for alle. Nå tror vi at det ikke gjelder i Norge heller.
Vi er redde for å få negativ svar og alderstest, vi er redde for at politiet kommer og henter oss og vi er redde for hva som vil skje i fremtida. Vi er redde for dra tilbake, vi er redde for Taliban fordi de vet hvem som kommer til Afghanistan fra Europa. De venter på oss. Taliban mener at hvis du har vært i Europa du er ikke lenger muslim og de vil drepe oss. For Taliban er det en viktig jobb, for oss betyr det død.
Noen som har vokst opp Pakistan, Iran eller andre land. Vi kjenner ingen i Afghanistan. Når dere sender oss til Afghanistan, Hva skal vi gjøre der? Hvordan kan vi leve der?
Læreren vår har ikke flere svar. Vi håper at vi nå blir hørt og tatt hensyn til slik som det står i barnas rettigheter.
Har du noen gang lurt på og bare en gang satt deg selv i vårt sted eller barna dine prøve og komme med oss til å reise på Afghanistan? Vær så snill, bare noen minutter tenk på Afghanistan Tenk på befolkning, ikke tenk på politikere og tall. Bare tenk på barna, menn og kvinner uskyldige uten mulighet for et godt liv. Tenker på hvorfor vi ble flyktninger? Hvorfor søker vi tilflukt i europeiske land? Hvorfor er vi ikke utdannet i vårt eget land? Hvorfor er vi ikke trygge i eget land? Og tusenvis av andre hvorfor? Bare, bare tenk litt på hva som har skjedd i Afghanistan og hva kommer til å skje i fremtiden? Vær så snill bare tenk litt.