Et døgn på asylmottak

Denne filmen har vi laget for å vise hvordan det er å bo på asylmottak i Norge.