Hvordan vi lever i Afghanistan

Hverdag er det selvmord og mødre mister’ barna sine på grunn av fryktelige handlinger. de ansvarlige for de øydelagte kroppen er(1)Taliban og (2)daesh begge er nådeløse .

Terroristorganisasjoner og begge organisasjon gjør landet utrygt, med nådeløse selvmordsaksjoner . Hovedstaden i Afghanistan er Kabul , hvor det også er uroligheter ,og selvmordsaksjoner .mange fylker har ikke strøm og noen fylker har svært høy . Arbeidsledighet mange har så litt penger . At det ikke har råd tilå kjøpe mat til seg selv . Eller til sine barn .det koster penger å gå på skole .og noen kan ikke gå på skole,på grunn av dårlig økonomi .husene har ikke strøm eller drikkevann .

Noen bor i et ødelagte hus eller i en hytte , som som ikke strøm eller varme , mange har ikke en gang verken tepper eller sko .

Nå jeg vil fortell av mine

Veien til skole var lang ,jeg gikk 1 timer på beine . De var veldig vanskelig . For en gutt 8 år ,hvis du ikke kom til skole slo læren deg . Jeg hadde ikke rik sekk til bokene , jeg hadde bare en pose . Jeg har hatt et vanskelig liv . Lærene var nådeløse , og noen gang slå elevene .når jeg kom hjem fra skole ,måtte jeg vært kollega med far eller med mor . Jeg jobbet som bonde . Vi har hatt et lille hus på inne den vi sov 3 person ,eller hele familien , noen gang vi har hatt gjester vi sov på et romme . Noen folk har ikke stor hus, det er stor problem for dem .

Om vann ….!

Vann er ikke inne hus ,ut er , for noen er nærme ,for noen er lang. kanskje et time , kanskje et halve . For meg var det nesten 10 Min…. Å gå på beine , for å hente vann . Dem som var ,brukte en trillebår det var minst , grunn i familien . Som hatt jobbe å hente vann .

Vet dere at i Afghanistan, når en kvinne blir gravid . Håper hele familien , at hun skal få en gutt . Hvis hun får ei jente bli alle trist . Men hvis hun får en gutt blir alle veldig glad . Fordi guttene kan jobbe , og teine penger til familien . Fordi Afghanistan har ikke pensjonist , menn i Norge for gamle mennesker er pensjonist ja .